အာမခံ
သောရလဒ်များ

အောက်ဆွဲချပါ။ ↓

သင်၏ IELTS အောင်မြင်မှု
ဆီ သွားရောက်သော ခရီးလမ်းအတွေ့အကြုံ

သေချာစွာ ပြင်ဆင်ထားသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ ကျွမ်းကျင်သော လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့် အသုံးချသည့် e-learning နည်းစနစ်များကြောင့် Wall Street English သည် စာသင်သားများ အလိုရှိသောရမှတ်များရရှိရန် အာမခံပါသည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
အောက်ဆွဲချပါ။ ↓

အရည်အသွေးမြင့် သင်ရိုးများ

Wall Street English ၌ စာသင်သားများကို အရည်အသွေးမြင့်သင်ရိုးများကို များစွာသော အကျိုးကျေးဇူးများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ရာနှုန်းပြည့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောနိုင်ငံသား ဆရာများ

အတန်း ၆တန်းအထိ ပြန်လည်၍ ကြိုတင်နေရာယူနိုင်ခြင်း။

စာသင်သား ၆-၁၅ဦးရှိသော အတန်း

ရမှတ် အာမခံခြင်း (အများဆုံး ၇.ဝ)

အွန်လိုင်းရှိ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ လေ့လာမှုနေရာ

နောက်ထပ်သော လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ (Workshop, Seminar…)

ပုံသေမဟုတ်သော သင်တန်းစတင်သည့် ရက်စွဲ

ရာနှုန်းပြည့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောသော ဝန်းကျင်

အပတ်စဉ် အခမဲ့စစ်ဆေးမှု

စင်တာတစ်ခုတွင် တစ်လတစ်ကြိမ် နမူနာစစ်ဆေးခြင်း

အာမခံတွက်ချက်မှု ↓

အာမခံ တွက်ချက်မှု -

Level Guarantee Band
9 - 10 5.0
11 - 12 5.5
13 - 14 - 15 6.0
16 - 17 - 18 6.5
19 - 20 7.0
Ebook အား ဒေါင်းလုဒ်ရယူပါ ↓

အဆက်အသွယ်ပုံစံ

ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ရန် ပုံစံဖြည့်ပါ

Ebook ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူပါ။