English for Beginners

သင်၏ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမှုကို
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာ
စာသင်ကျောင်းတွင် စတင်လိုက်ပါ။

English for Beginners တွင် အဆင့်၅ဆင့်ရှိပါသည်။
တစ်ဆင့်ချင်းစီတွင် အဓိကသင်ကြားမှု ၄ခုဖြစ်သော စကားပြောခြင်း၊ နားထောင်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်းနှင့် စာရေးခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ MULTIMETHOD® သင်ကြားမှုစနစ်သည် သင်ခန်းစာများကို
ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှင့် ထိရောက်မှုရှိအောင် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။

Learn English with the best
Survival
အင်္ဂလိပ်စာကိုနားလည်တတ်မြောက်မှုမရှိသေးသော သူများအတွက် အခြေခံနှုတ်ဆက်ခြင်းများ၊ရုံးသုံးစကား၊ အရပ်သုံးစကားများအားသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏နေ့စဉ်သုံး စကားများနှင့်မေးခွန်းများ ဖြစ်သည့် လိပ်စာ၊ အသက်၊ အလုပ်အကိုင်၊ အိမ်ထောင်ရှိမရှိ၊ ဖုန်းနံပတ်အစရှိသည်တို့ကိုမေးမြန်းပြော ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Waystage
သင်နေ့စဉ် တွေ့ကြုံသမျှကို ပြောဆိုနိုင်ရန်လေ့လာသင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လမ်းမေးမြန်းခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်ခြင်းတို့ကို နားလည်အောင်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အား အခြေခံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာများဖြစ်သည့်ဖုန်းဖြေဆိုခြင်းနှင့် လွယ်ကူသည့် Presentation များအားရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း တို့ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Your level
Help us customize your test:
You are...
The test consists of 10 questions You cannot go backwards to change your answers
1/10
When a friend suddenly calls you …
Hey Sam! I need to talk.
Oh, sure. _____
2/10
You want to tell your friend that you’re extremely tired …
Hey, how are you doing?
___________
3/10
When someone thinks of you in the wrong way or judges you too quickly …
Look at your clothes! You must be a street singer!
Oh,________ , please. That doesn’t speak anything about my job.
4/10
When you want to express regret …
Are you ok? You look so pale.
I stayed up too late last night. _____
5/10
When you tell someone to wait for a short amount of time …
Girl, can you hurry up? We’re late!
_______ I’m looking for my shoes!
6/10
When you want to express relief …
I saw a girl on bike almost bump into a toddler this morning!
_______, the toddler was safe and sound! He’s my cousin.
7/10
When you want to tell someone that you don’t mean to make them angry …
What do you think about me wearing this skirt?
Well,_______, but I think you should try jeans on instead.
8/10
When you want to tell your friend to feel more happy and positive about something…
I’m scared of being jobless after I graduate.
_______ There’re six months ahead for you to look at some recruitment ads!
9/10
When you accept an invitation …
Do you want to party with us tomorrow night?
_______ I’ve feel so bored recently that I just want to get a life!
10/10
When you want to postpone your answer
Hi May, we’ll discuss the picnic plan this weekend. Are you in?
I might be busy. ____________
YOUR SCORE
1/10
You should spend more time and effort to practice English on a daily basis and speed up your reflexes. Your current reflexes are not bad, but try a little harder and you will see a great improvement in your English communication skills sooner rather than later.
English step
BOOK AN PLACEMENT TEST
Please input your information and our team will contact you very shortly to set-up a date for your placement test
>
/ 10
Wall Street English မှဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
Wall Street English မှဖိတ်ခေါ်ပါတယ်

သင်၏ မျှော်မှန်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် Wall Street English ကိုလာရောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။

သင်တန်းကြေးစုံစမ်းရန်
သင်တန်းကြေးစုံစမ်းရန်

ပေးသွင်းရမည့် သင်တန်းကြေးနှင့့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။

အခမဲ့စာအုပ်ရယူပါ
အခမဲ့စာအုပ်ရယူပါ

Wall Street English၏ သင်ခန်းစာ၊ သင်တန်းကျောင်းအကြောင်းနှင့် အခြားသတင်းအချက်အလက်များပါရှိသည့် စာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။

အင်္ဂလိပ်ဘာသာစွမ်းရည်စစ်ဆေးကြည့်မယ်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစွမ်းရည်စစ်ဆေးကြည့်မယ်

မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အခမဲ့စာမေးပွဲဖြေဆို၍ သင်၏အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲစစ်ကြည့်ပါ